Prof. Kazimierz Marek uhonorowany "Wawrzynem Lekarskim"

Wybitny lekarz prof. Kazimierz Marek został w sobotę uhonorowany "Wawrzynem Lekarskim" przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach - poinformowała rzeczniczka izby Anna Zadora-Świderek.

"Wawrzyn Lekarski", to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez śląski samorząd lekarski. Otrzymują je m.in. śląscy lekarze w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za wkład wniesiony w rozwój medycyny w skali ogólnokrajowej i międzynarodowej.

Reklama

- Profesor Kazimierz Marek, to wybitny naukowiec i ekspert w dziedzinie medycyny pracy - poinformowała rzeczniczka Śląskiej Izby Lekarskiej Anna Zadora-Świderek. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i toksykologii klinicznej.

Pracował m.in. w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), w Instytucie Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym (Klinika Chorób Zawodowych). Był również nauczycielem akademickim w Śląskiej Akademii Medycznej.

Odbył liczne staże zagraniczne m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Jego dorobek naukowy to 212 publikacji, drukowanych m.in. w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Jest także autorem dwóch podręczników - "Kliniczna patologia zawodowa" i "Choroby zawodowe".

W dorobku posiada też cykl prac dotyczących metodyki badań czynnościowych płuc oraz oceny wydolności układu oddechowego i zdolności do pracy zawodowej w przewlekłych chorobach płuc w szczególności w pylicach - rezultatem tych badań było m.in. zastosowanie po raz pierwszy w Polsce pomiaru objętości zalegającej płuc przy użyciu aparatu własnej konstrukcji.

Organizował też m.in. jedną z pierwszych w Polsce pracowni badań czynnościowych układu oddechowego w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych w Zabrzu oraz Kliniki Chorób Zawodowych z Regionalnym Ośrodkiem Ostrych Zatruć i całym zapleczem diagnostycznym w Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu.

Wśród licznych odznaczeń i wyróżnień znalazły się: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej.

Uroczystość wręczenia "Wawrzynu Lekarskiego" odbyła się w Katowicach podczas 32. Okręgowego Zjazdu Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy