Rok 2013 w regionie Rokiem kardynała Augusta Hlonda

2013 rok w woj. śląskim będzie obchodzony jako Rok kardynała Augusta Hlonda - wybitnego Górnoślązaka, pierwszego biskupa diecezji katowickiej, prymasa Polski w latach 1926-1948. W przyszłym roku przypada 65. rocznica śmierci kardynała.

O ustanowieniu Roku Augusta kardynała Hlonda zdecydowali podczas poniedziałkowej sesji radni Sejmiku Woj. Śląskiego. Pomysłodawcami tej inicjatywy byli marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz i przewodniczący sejmiku Andrzej Gościniak.

Reklama

Gościniak wskazał w poniedziałek m.in., że ustanowienie Roku Augusta kardynała Hlonda wpisuje się w linię upamiętniania w woj. śląskim wielkich Ślązaków. W 2011 r. uhonorowano w ten sposób postać Wojciecha Korfantego. Obecny rok poświęcony jest pamięci Konstantego Wolnego.

Przedstawiając podczas poniedziałkowej sesji sylwetkę kardynała, ks. prof. Jerzy Myszor z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego akcentował m.in., że Hlond w odrodzonej Rzeczypospolitej odegrał wybitną rolę w życiu Kościoła, a pośrednio także w polityce.

Kardynał August Hlond urodził się na granicy Brzęczkowic i Mysłowic w 1881 r., był wychowankiem salezjanów, ukończył studia w Rzymie. Po złożeniu ślubów zakonnych, a potem kapłańskich, po pierwszej wojnie światowej organizował kościół katolicki na polskim Górnym Śląsku - najpierw jako administrator apostolski, a potem pierwszy biskup diecezji katowickiej.

Utworzył w Katowicach kurię, kapitułę i sąd biskupi. Zdecydował o utworzeniu śląskiego seminarium duchownego z siedzibą w Krakowie. Powołał też do życia istniejący do dziś tygodnik "Gość Niedzielny". W 1926 r., kiedy został arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim, mianowany prymasem Polski stanął na czele kościoła katolickiego w Polsce.

"Trzymał się z daleka od polityki, a jego naczelna zasada, którą kierował się do końca życia, brzmiała: +Kościół nie może identyfikować się z żadną narodowością, żadną partią, a nadużywanie religii z jakiejkolwiek strony do celów politycznych lub klasowych jest niedopuszczalne" - zaakcentował ks. Myszor.

Po wybuchu II wojny światowej kardynał przebywał na uchodźstwie najpierw w Rzymie, potem we Francji. W Rzymie powstały dwa obszerne raporty o sytuacji kościoła w okupowanej Polsce. Pod koniec wojny został aresztowany przez Niemców. Po powrocie do kraju utworzył administrację kościelną na ziemiach zachodnich i północnych, przyczyniając się do ich integracji z resztą kraju.

W poniedziałkowej rezolucji sejmiku napisano m.in., że w tamtym czasie "prymas, rozumiejąc konieczność powojennej normalizacji życia społecznego i politycznego i nie decydując się na otwartą konfrontację, ocalił niezależność kościoła katolickiego, dając jednocześnie mocne fundamenty dla przetrwania idei niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego na nadchodzące czasy rządów komunistycznych w Polsce".

Kard. Hlond zmarł 22 października 1948 r. w Warszawie, na swego następcę wyznaczając Stefana Wyszyńskiego. Od 1992 r. trwa jego proces beatyfikacyjny.

Pierwszym wydarzeniem przygotowującym do obchodów Roku Augusta kardynała Hlonda ma być przygotowywana na listopad konferencja naukowa w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowy program obchodów Roku ma zostać przyjęty na następnej sesji Sejmiku Woj. Śląskiego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje