Reklama

Reklama

Śląsk: Nowy sposób naliczania dotacji

Dotacja dla urzędów pracy, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych będzie dzielona według jednolitych i obiektywnych kryteriów. Specjalny zespół roboczy powołany przez Wojewodę Śląskiego, a składający się m.in. z Prezydentów i Starostów uzgodnił specjalny logarytm według, którego będą dzielone pieniądze z budżetu państwa dla powiatowych urzędów pracy.

Przy obliczaniu dotacji będą brane pod uwagę następujące dane: liczba bezrobotnych w powiecie w stosunku do ogólnej liczby osób bez pracy w województwie, migracja bezrobotnych oraz liczba osób korzystająca z zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Nowy system obliczania dotacji dla powiatowych urzędów pracy, będzie obowiązywał od 1 lipca tego roku. Prace nad nim rozpoczęły się na wyraźne życzenie samorządowców narzekających, że dotacja dla urzędów pracy jest dzielona niesprawiedliwie.

Reklama

Jest on korzystny dla gmin leżących na terenie dawnego województwa katowickiego - urzędy znajdujące się na tym terenie były niedofinansowane, a niekorzystny dla gmin leżących na północy i południu województwa. Na przykład Częstochowa będzie otrzymywać około 1 miliona złotych dotacji mniej, a Żywiec 500 tys. mniej.

Jednocześnie podjęto konkretne działania zmierzające do poprawy fatalnej sytuacji finansowej powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Dzięki przesunięciu pieniędzy w ramach budżetu wojewody, inspektoraty otrzymają w tym roku dodatkowo 279 tys. złotych. To nie zaspokoi potrzeb inspektoratu, ale niewątpliwie poprawi jego sytuację finansową.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje