Strasburg pyta Polskę o przewlekłość postępowania

O postępowanie w sprawie zwrotu dawnym właścicielom działki w Warszawie, na której obecnie stoi hotel Metropol pyta Trybunał w Strasburgu polski rząd. Na mocy tzw. dekretu Bieruta z 1945 roku teren ten został przekazany miastu.

Skargę do Strasburga w sprawie przewlekłości postępowania o zwrot działki jej właścicielom skierowała jedna ze spadkobierczyń dawnych właścicieli Katarzyna Prądzyńska-Pozdniakow.

Reklama

Chodzi o teren o powierzchni 1454 m. kw., położony w centrum Warszawy. Na podstawie dekretu Bieruta z 26 października 1945 roku "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy" teren ten został przekazany miastu.

Zgodnie z tym dekretem dawni właściciele mogli ubiegać się o prawo do tzw. własności czasowej. W tym przypadku wnioski te, składane w roku 1953 i 1954 zostały rozpatrzone odmownie. W rok później na działce wybudowano hotel Metropol.

W latach dziewięćdziesiątych spadkobiercy domagali się anulowania odmownych decyzji z 1953 i 1954, a następnie zwrotu ziemi. Postępowanie przed Radą Warszawy trwało do 1997 roku. 25 kwietnia 2008 roku prezydent Warszawy uznał, że teren należy do obecnego właściciela tej działki - spółki Syrena. Trybunał w Strasburgu pyta czy ta sprawa była rozpatrywana bez "nieuzasadnionej zwłoki" i czy nie został naruszony art. 6 par. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje