Trybunał odrzucił 176 spraw dot. mienia zabużańskiego

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił 176 spraw, jakie doń wpłynęły, dotyczących zwrotu mienia zabużańskiego. W ocenie Trybunału obecne polskie prawo w tym zakresie jest "satysfakcjonujące".

"Polski rząd wprowadził skuteczny system zadośćuczynienia, dostępny dla blisko 80 tys. ludzi, zmuszonych między rokiem 1944 a 1953 do opuszczenia wschodnich terenów przedwojennej Polski" - napisał Trybunał w komunikacie.

Reklama

Przypomniano, że w wyroku Broniowski przeciw Polsce, Wielka Izba Trybunału w czerwcu 2004 roku nie tylko uznała, że w przypadku Broniowskiego doszło do naruszenia protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dot. prawa własności), ale także, że konieczne jest wprowadzenie przez Polskę odpowiednich rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Trybunał odroczył wówczas wydanie werdyktu w tej sprawie do września 2005 roku. Wtedy uznał, że za utratę mienia za Bugiem Polska wypłaci spadkobiercy przedwojennego mieszkańca Lwowa Jerzemu Broniowskiemu za porozumieniem stron 237 tys. złotych. Broniowski domagał się 3 mln zł rekompensaty za majątek pozostawiony przez jego babkę we Lwowie w 1945 roku.

Trybunał w Strasburgu sprawę Broniowskiego uznał za pilotażową. "W następstwie tego wyroku w lipcu 2005 roku weszła w życie ustawa, ustalająca rekompensatę za mienie zabużańskie na 20 proc. jego wartości" - napisał Trybunał. Nowa ustawa z 2005 roku przewiduje 31 grudnia 2008 rok jako ostateczny termin zgłaszania roszczeń o odszkodowanie.

Poprzednia ustawa z 2003 roku przewidywała zwrot do 15 proc. wartości i nie więcej niż 50 tys. złotych ? ten zapis został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczny z konstytucją. W poniedziałek Trybunał w Strasburgu przypomniał, że w grudniu 2007 roku, rozpatrując dwie kolejne sprawy, dotyczące mienia zabużańskiego (Wolkenberg i inni przeciw Polsce oraz Witkowska- Tobola przeciw Polsce) Trybunał uznał, że nowy system zadośćuczynienia spełnia wymogi ustalone przez Trybunał w wyroku Broniowski przeciw Polsce. Wówczas też odrzucił 110 spraw.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje