Uczestnicy XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych w Senacie

Dzisiaj, w ostatnim dniu XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych, jego uczestnicy spotkali się z wicemarszałek Senatu Krystyną Bochenek i przedstawicielami senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Ogłoszono zwycięzców konkursu dla dziennikarzy o nagrodę Marszałka Senatu RP oraz wręczono Nagrody Fidelis Poloniae 2009.

Jak powiedziała Bochenek, spotkanie senatorów z polonijnymi dziennikarzami jest okazją do "krótkiego bilansu dokonań na rzecz budowy więzi Polaków żyjących poza krajem z Macierzą". Przypomniała, że Senat, powołany w pierwszych powojennych w pełni demokratycznych wyborach, został wybrany przez Polonię na swojego protektora i od początku swego istnienia stara się wywiązywać z tej roli, roztaczając opiekę nad Polakami mieszkającymi za granicą.

Reklama

W konkursie ogłoszonym przez Marszałka Senatu "XX-lecie polskiej demokracji - moje życie zmieniło się, bo Polska odzyskała wolność" nagrodzono m.in. Jerzego Sokalskiego z Ukrainy za tekst "Polska zmieniła moje życie", Ewę Szkurłat-Adamską z Polskiego Radia Kraków za audycję "Polka za 16 punktów" oraz Tadeusza Urbańskiego ze Szwecji za tekst "Emigracja przestała być chorobą".

Laureatem tegorocznej nagrody Fidelis Poloniae w kategorii osoba został Waldemar Tomaszewski - przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, obecnie deputowany do Parlamentu Europejskiego. W kategorii organizacja nagrodzono Polski Teatr Ludowy we Lwowie.

Dziennikarze polonijni wysłuchali też wykładu o historii polskiego parlamentaryzmu oraz roli i zadaniach Senatu RP. Wzięli również udział w otwarciu wystawy "Historia Kartą pisana" utworzonej z materiałów zebranych przez Konsulat Generalny RP w Brześciu w ciągu pierwszego roku realizacji Ustawy o Karcie Polaka uchwalonej przez Sejm 7 września 2007 r. Przy okazji biurokratycznych czynności związanych z wydawaniem Karty - przeprowadzanych rozmów, sprawdzaniu znajomości języka polskiego, do Konsulatu zaczęły napływać dawne fotografie, stare pocztówki, zaświadczenia, druki urzędowe, pamiątki, a także opowieści i wspomnienia dające obraz życia Polaków na Polesiu w XX wieku. Bogaty zbiór posłużył do przygotowania wystawy.

Goście Forum uczestniczyli też w dyskusji z udziałem wicemarszałek Krystyny Bochenek i przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzeja Persona oraz senatorów Łukasza Karłowicza i Barbary Borys-Damięckiej.

XVII Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Śląsk 2009 rozpoczęło się 7 września pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP. Brali w nim udział polonijni dziennikarze z redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i portali internetowych.

Spotkania dziennikarzy oraz animatorów mediów polonijnych i polskich z zagranicy odbywają się od 1999 r. Każdego roku w Forum uczestniczy ok. 150 dziennikarzy polonijnych m.in. z: Australii. Austrii, Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch oraz reprezentacja mediów krajowych.

Przedsięwzięcie zorganizowało Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje