Większa kontrola Brukseli nad narodowymi budżetami

Parlament przegłosował kolejne przepisy dotyczące kontroli i zarządzania gospodarczego w państwach strefy euro, czyli tak zwany „dwupak”. Komisja Europejska będzie mogła zawetować przedstawiony narodowy budżet i zalecić danemu krajowi wprowadzenie odpowiednich zmian.

Zdrowe finanse i równowaga budżetowa stanowią warunek stabilności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami, kraje usiłujące uporać się z trudnościami finansowymi i wysokim deficytem budżetowym zostaną objęte specjalnym nadzorem Komisji Europejskiej. Będzie ona mogła zawetować budżet, jeśli uzna, że nie zapewnia on naprawy finansów.
Zgodnie z decyzją Parlamentu, analizy projektów budżetów krajowych, przygotowywane przez Komisję Europejską, będą musiały brać pod uwagę, czy proponowane cięcia wydatków nie wpłyną negatywnie na ochronę zdrowia i edukację lub inwestycje wspomagające wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy.
Zdaniem posła Rafała Trzaskowskiego, choć przepisy nie dotyczą bezpośrednio Polski, nasz kraj sam dostosowuje się do większości zaleceń, co ułatwić powinno nam przygotowanie do przyjęcia europejskiej waluty.
Nowe prawo powstało w konsekwencji nadmiernego zadłużenia się państw, co doprowadziło w wielu krajach do kryzysu finansowego i gospodarczego, który objął później całą strefę euro.

Dowiedz się więcej na temat: Parlament Europejski | Bruksela | budżet

Reklama

Reklama

Reklama