Fundacja pomaga

Fundacja Zdrowia Publicznego z Krakowa przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Jędrzejowie (Świętokrzyskie) nowoczesny sprzęt do ratowania życia: defibrylator, aparat do sztucznego oddychania i 12 zestawów udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.

1 lipca zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy powiatem jędrzejowskim, świętokrzyska policją a małopolską Fundacją Zdrowia Publicznego.

Reklama

Porozumienie ma umożliwić podjęcie wspólnych działań na rzecz promocji zdrowia i poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu jędrzejowskiego.

W jego ramach odbędą się m.in. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, organizowane będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na temat zapobiegania przemocy w szkole i rodzinie; w miarę możliwości przekazywany będzie także sprzęt medyczny.

Starosta Edmund Kaczmarek podziękował Fundacji Zdrowia Publicznego za to, że choć działa na terenie województwa małopolskiego, chce pomagać także powiatowi jędrzejowskiemu.

- Powiat jędrzejowski leży przy drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie dochodzi do wielu wypadków. Gdy dzięki pomocy fundacji uda się uratować choć jedno życie ludzkie, to będzie nasz wspólny sukces - stwierdził starosta.

Zadowolenia nie krył także komendant wojewódzki policji Mirosław Schlosser, który poinformował, że pod koniec czerwca grupa jędrzejowskich policjantów została przeszkolona przez członków fundacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Komendant M. Schlosser wyraził nadzieje, że podobne porozumienia z małopolską fundacją zostaną zawarte w innych powiatach województwa świętokrzyskiego. Stwierdził także, że bardzo cenny jest fakt, że w działania związane z poprawą bezpieczeństwa włączają się organizacje pozarządowe, którym przyświeca idea ratowania życia ludzkiego.

W dniu podpisania porozumienia Jerzy Skuciński, prezes fundacji, na ręce jędrzejowskich policjantów przekazał sprzęt do ratowania życia ludzkiego - nowoczesny defibrylator, aparat do sztucznego oddychania i 12 zestawów udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.

Zgodnie z zapowiedzią komendanta powiatowego policji Roberta Szydło, sprzęt ten będzie służył policjantom w ich codziennej pracy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje