Konferencja "Ten Inny w pamięci zbiorowej"

Przybliżenie problemów związanych z powielaniem stereotypów dotyczących mniejszości narodowych - to jeden z głównych tematów konferencji "Ten Inny w pamięci zbiorowej", która odbędzie się 30 listopada w Hotelu Basztowym w Sandomierzu.

Będzie to kolejna konferencja z cyklu "Dialog dla przyszłości", której organizatorami są: Lokalna Grupa Działania LOT "Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej", Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Sandomierzu oraz Klasztor O.O. Dominikanów w Sandomierzu.

Reklama

Tematyka konferencji w zamyśle organizatorów ma przyczynić się do poznania specyfiki i przełamywania niechęci wobec odmienności narodowych, skutkujących m.in.: budowaniem ich negatywnego odbioru wśród lokalnych społeczności.

Poruszany podczas konferencji temat pamięci zbiorowej, ma być okazją do pokazania w ujęciu historycznym stosunków narodowościowych panujących w Polsce, a także aktualnych działań, zmierzających do łamania panujących stereotypów.

Konferencja odbędzie się 30 listopada w sali bordowej Hotelu "Basztowy" w Sandomierzu. Zgodnie z programem o godz. 10 rozpocznie się wykład prof. dr hab. Tadeusza Radzika, historyka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, pt.: " Stosunki polsko - żydowskie w XX wieku".

Następnie swój wykład: "Żydzi w Klimontowie - historia i pamięć" wygłosi prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski (historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Kolejnym naukowcem, który przedstawi temat: "Obraz Żyda w społeczności małomiasteczkowej na przykładzie Sandomierza", będzie dr Robert Kotowski z sandomierskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Po krótkiej przerwie konferencja zostanie wznowiona o godz. 11.45. W drugim bloku będzie można wysłuchać wykładu ks. prof. dr hab. Józefa Krasińskiego pt.: " Pamięć - pamiętanie w aspekcie ekumenicznym". Kolejnym wykładowcą będzie prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski (historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) z tematem: "Tożsamość kulturowa i otwartość na innych, jako zasadniczy problem współczesnego świata. Następnie wystąpi mgr Krzysztof Malicki (socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego) z wykładem: "Pamięć zbiorowa w społecznościach lokalnych". Zaraz potem będzie można wysłuchać wykładu prof. dr hab. Zofii Rosińskiej (filozof z Uniwersytetu Warszawskiego), pt.: "Metafory pamięci".

Po dyskusji i ogłoszeniu wyników konkursu, czyli ok. godz. 15, rozpocznie się trzeci blok tematyczny. Słuchacze będą mogli wysłuchać wykładu dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Adama Bartosza, na temat: " Tabor pamięci Romów - na drodze budowy etnicznej tożsamości". Zaraz potem Dominika Majuk i Emil Majuk z Ośrodka "Brama Grodzka" przedstawią wykład pt.: "Dziedzictwo "sztetl", jako dziedzictwo wielokulturowych miasteczek Europy Środkowo - Wschodniej".

Projekt "Zgoda Sandomierska 2006 jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej w ramach II Schematu Pilotażowego programu "Leader +". Koordynatorem projektu jest dr Robert Kotowski - prezes sandomierskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony Sandomierza.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje