Reklama

Reklama

Średniowieczna wioska u stóp Świętego Krzyża

Do świętokrzyskiej gminy Bieliny trafi ponad 500 tys. złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pieniądze zostaną przeznaczone na szkolenia mieszkańców w ramach projektu "Nasze miejsca pracy w˙Osadzie Średniowiecznej".

Średniowieczna wioska powstaje w Hucie Szklanej u stóp Świętego Krzyża. Według wójta gminy Bieliny Sławomira Kopacza budowa ma się zakończyć w październiku, a osada zacznie przyjmować turystów prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. Będzie tam m.in. karczma, sklepiki, warsztaty: kowalski czy tkacki, pokazy mielenia ziarna na żarnach.

Reklama

Uczestnicy projektu poprzez szkolenia i warsztaty zdobyć mają umiejętności, które umożliwią im znalezienie pracy w˙średniowiecznej wiosce. Szkolenie skierowane jest do dwóch grup mieszkańców gminy: bezrobotnych, którzy zechcą związać swą przyszłość z turystyką oraz dla osób już zajmujących się agroturystyką, do Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych. W zajęciach ma uczestniczyć około 60 osób.

Według wójta osoby te w przyszłości mają wcielać się w średniowieczne postaci, prezentować dawne zawody czy też przygotowywać posiłki w karczmie. W ramach projektu przewidziano np. szkolenie z psychologiem dla bezrobotnych, warsztaty z ginących profesji, a także wyjazdy studyjne do takich miejsc w Polsce, w których już funkcjonują podobne atrakcje turystyczne, np. do Wioski Hobbitów.

Wójt dodał, że być może uda się stworzyć spółdzielnię socjalną działającą w wiosce. Osada ma być także bazą dla - organizowanych już od kilku lat - gier terenowych z cyklu Kraina Legend Świętokrzyskich.

Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry", a partnerem - gmina Bieliny. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2010 roku do marca 2011 roku. ˙

Według wójta w zależności od zainteresowania turystów Osada Średniowieczna będzie działała w sezonie lub przez cały rok. Święty Krzyż (Łysiec, Łysa Góra - 595 m n.p.m.) z pobenedyktyńskim klasztorem odwiedza rocznie 200 tys. turystów. Znaczna ich część zdobywa Łysiec od strony Huty Szklanej.

Więcej newsów znajdziesz
w aplikacji INTERIA
Pobierz aplikację

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy