Uczniowskie obozy w Centrum Szkolenia

Uczniowie i uczennice klas wojskowych szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach uczestniczyć będą w obozach sprawnościowo-szkoleniowych w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych na Kieleckiej Bukówce.

W poniedziałek szkolenie rozpocznie 77 dziewcząt i chłopców ze szkół w Kazimierzy Wielkiej, Nowym Mieście nad Pilicą i˙Starachowicach. W czerwcu szkolić się będzie ponad 70 osób ze szkół w Kielcach, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Radomiu. Do udziału w obozie wybrani zostali uczniowie i uczennice wyróżniający się w nauce i zachowaniu.

Reklama

Młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach prowadzonych przez zawodowych żołnierzy, w warunkach koszarowych. Zajęcia są bezpłatne.

Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych, rozwijanie predyspozycji do służby w wojsku, promowanie postaw prospołecznych.

Zakres tematyczny zajęć prowadzonych na obozie obejmował będzie: podstawy wychowania wojskowego, terenoznawstwo, techniki samoobrony, zasady konserwacji, czyszczenia, obchodzenia i posługiwania się bronią, zasady celnego strzelania oraz trening praktyczny na strzelnicy.

W programie obozu sprawnościowo-szkoleniowego znalazło się m.in. zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut granatem ćwiczebnym, strzelanie na trenażerze, zajęcia z technik operacyjnych stosowanych w misji, międzynarodowego prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych. Uczniowie będą mieli pobudki o godz. 6, poranne zaprawy, czyli marszobieg na dystansie trzech kilometrów, capstrzyki i musztry.

Koordynator obozu z ramienia ZDZ płk Robert Misztal powiedział, że pierwsze klasy wojskowe powstały w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w tym roku szkolnym i uczęszcza do nich około 200 uczniów. Jest wśród nich kilkanaście dziewczyn.

Uczniowie klas "wojskowych" kształcący się w Technikach i Liceum Ogólnokształcącym ZDZ, uczą się o działaniach obronnych, siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią. Zdobywają również umiejętności strzeleckie, sanitarne, saperskie, logistyczne oraz poznają zasady terenoznawstwa i taktyki. Otrzymają także certyfikat Ratownika PCK wg standardów Unii Europejskiej. Uczniowie tego typu klasy mają zapewnione uczestnictwo w˙"szkole życia" oraz w˙obozach sprawnościowych.

Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach zajmuje się przygotowaniem kandydatów do służby w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje