"Anioły" dla naszych Aniołów

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Statuetką "Olsztyńskiego Anioła Stróża". Statuetka to symboliczne wyróżnienie i uhonorowanie działań na rzecz Gminy Olsztyn i jej mieszkańców.

Pomysł wręczania Statuetek w kształcie "Anioła Stróża" zrodził się w 2007 r. w trakcie powstawania siedmiometrowej rzeźby "Olsztyńskiego Anioła Stróża" witającej na "Pańskiej Górze" wjeżdżających do Olsztyna od strony Częstochowy. Podczas uroczystości poświęcenia rzeźby wójt Tomasz Kucharski pierwszą statuetką wyróżnił twórcę "anielskiej" rzeźby Jana Wewióra. Kolejnymi uhonorowani zostali: współpomysłodawczyni rzeźby Elżbieta Kosielak, sołtys Olsztyna oraz wspierający inicjatywę ks. proboszcz Ryszard Grzesik.

Reklama

Skąd tradycja olsztyńskich aniołów? Od lat rzeźbi je twórca olsztyńskiej szopki Jan Wewiór (wywozi je od nas masa turystów), przy olsztyńskim kościele istniało swego czasu Bractwo Aniołów Stróżów założone przez ojców Paulinów z klasztoru jasnogórskiego. Wiele anielskich symboli zdobi ściany kościoła, a jedna z kaplic jest kaplicą Świętych Aniołów.

"Przyznawanie Statuetek ma na celu uhonorowanie osób lub instytucji szczególnie zasłużonych dla Gminy Olsztyn za ich działalność, twórczość, aktywność czy też konkretne czyny, które w sposób znaczący wpłynęły/wpływają na rozwój lub promocję Gminy Olsztyn" - czytamy w regulaminie wyróżnienia.

Statuetka może być przyznana osobie fizycznej, prawnej, instytucji, indywidualnie lub zbiorowo w następujących kategoriach: działalność społeczna i troska o człowieka; oświata, kultura i sztuka; sport i kultura fizyczna; gospodarka i przedsiębiorczość; promocja i turystyka; inne szczególne zasługi na rzecz Gminy.

Wnioski o przyznanie Statuetki mogą składać: Wójt Gminy Olsztyn, Radni Gminy Olsztyn, Rady Sołeckie z terenu gminy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty. Decyzje o przyznaniu Statuetki podejmuje Wójt Gminy Olsztyn na wniosek powołanej przez Niego Kapituły Statuetki.

Zgłoszenia kandydatów do Statuetki przyjmowane będą do 15 sierpnia br. Regulamin wyróżnienia oraz formularz wniosku w formie papierowej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Olsztyn lub otrzymać w Sekretariacie Urzędu.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy