Ekologiczny Ełk

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów. Na IV posiedzeniu Zgromadzenia Związku odbyła się prezentacja harmonogramu prac wykonania dokumentacji i wniosku do Funduszu Spójności.

Prace trwały od końca maja. W dniu 29 maja 2007r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Konsorcjum firm: Socotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, BBF Sp. z o.o. z Poznania oraz Procownie Badawczo-Projektowe "Ekosystem" Sp. z o.o. z Zielonej Góry, została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji wymaganej do Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku". Koszt opracowania wynosi 169 580,00 euro brutto (tj. 743 947,00 PLN) i sfinansowany zostanie w następujący sposób: 75% środków finansowych pochodzić będzie z Funduszu Spójności (tj. 127 185,00 euro), pozostałe 25% (tj. 42 395,00 euro) będzie to udział Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Ełku. Okres realizacji zamówienia wynosi 322 dni od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Reklama

W dniu 15 czerwca b.r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie odbyły się konsultacje do harmonogramu prac nad realizacją w/w umowy, który zatwierdzony został przez Zarząd Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunlana" w Ełku i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 29 czerwca 2007r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku odbyło się IV posiedzenie II kadencji Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w którym udział wzięli: przedstawiciele firmy Socotec Sp. z o.o. w Warszawie, Członkowie Zgromadzenia Związku, a także przedstawiciele wsi Siedliska. Celem spotkania była prezentacja zatwierdzonego harmonogramu prac.

Wiadomość pochodzi ze strony oficjalnej Miasta Ełk.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje