Miejska Rada Sportu

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński wydał zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu.

W jej skład wchodzą radni desygnowani przez Komisję Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, działacze ostrowieckich klubów i zrzeszeń sportowych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. - Najważniejszym zadaniem Rady Sportu będzie tworzenie długofalowych i krótkofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej w naszym mieście - uważa prezydent miasta Jarosław Wilczyński - Inne jej obowiązki to m.in. sporządzanie Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych i Rekreacyjnych oraz opiniowanie projektów uchwał, strategii a także innych aktów odnoszących się do spraw sportu, rekreacji i kultury fizycznej. Kadencja Miejskiej Rady Sportu będzie trwała cztery lata. Zdecydowałem się na powołanie jej w trzynastoosobowym składzie. Jej członkowie będą pracować społecznie bez pobierania jakichkolwiek wynagrodzeń - wyjaśnił prezydent miasta J. Wilczyński.

Reklama

Na mocy jego decyzji w Miejskiej Radzie Sportu zasiądą: Paweł Walesic - wiceprezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Mariusz Rokita - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Grzegorz Bażant - kierownik Działu Promocji i Organizacji Imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jan Bernard Malinowski - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Piotr Węglewicz - przedstawiciel Klubu Sportowego "KSZO", Ryszard Binensztok - przedstawiciel Miejskiego Klubu Sportowego "KSZO Junior", Marek Skrzypczak - przedstawiciel Klubu Szachowego "Hetman" w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kazimierz Jaros - przedstawiciel Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Ostrowia", Jerzy Pacholczak - przedstawiciel Klubu Sportowego "Gump", Zdzisław Kapka - przedstawiciel Sportowej Spółki Akcyjnej "KSZO", Grzegorz Kępa - przedstawiciel Klubu Sportów Siłowych i Rehabilitacji Ruchowej Black & White", Iwona Błaszkiewicz - przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" oraz Maciej Kuszewski - przewodniczący Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Miejska Rada Sportu jako organ opiniodawczy oraz inicjujący będzie spotykać się co najmniej raz w kwartale.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje