Rowerzyści na start

Gmina Wschowa zawarła porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie oraz Powiatem Wschowskim na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pt. budowa ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi krajowej nr 12 Głogów - Leszno na odcinku Wschowa - Dębowa Łęka.

Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie i współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pt. budowa ścieżki pieszo - rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi krajowej nr 12 Głogów - Leszno na odcinku Wschowa - Dębowa Łęka za kwotę 830 865,37 brutto zł.

Reklama

Porozumienie zostało zawarte na czas realizacji przedmiotowej inwestycji.

Gmina Wschowa w ramach realizacji zadania własnego obejmującego zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na drogach na terenie Gminy Wschowa zobowiązała się do partycypacji w 25% kosztów budowy ścieżki, w kwocie 207 716,35 zł.

Powiat Wschowski dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców na terenie Powiatu Wschowskiego zobowiązał się do przygotowania na własny koszt projektu budowlanego oraz partycypacji w 25% kosztów budowy ścieżki pieszo - rowerowej w kwocie 207 716,35 zł.

GDDKiA zobowiązała się do partycypacji w 50% kosztów budowy ścieżki pieszo - rowerowej, w tym roku 2008 do wartości 250 000,00 zł, uzyskania pozwolenia na budowę ścieżki, przeprowadzenia procedury przetargowej, wyłonienia wykonawcy oraz podpisania umowy na roboty budowlane, koordynacji działań wszystkich stron porozumienia, powołanie inspektora nadzoru oraz wystawienia not obciążeniowych dla stron niniejszego porozumienia po protokolarnym odbiorze robót i otrzymaniu faktury od Wykonawcy.

Wiadomość pochodzi z oficjalnej strony miasta i gminy Wschowa.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje