Nowa propozycja prezydenta Andrzeja Dudy

Warszawa. Kluby parlamentarne są przeciwne zmianom w konstytucji, dlatego prezydent Andrzej Duda zapowiedział korektę "drugiego trybu" w swoim projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W przypadku niewybrania członków przez parlament większością 3/5, w kolejnym etapie każdy poseł będzie mógł głosować tylko na jednego kandydata.
Wcześniej prezydent proponował, by w wypadku, gdyby Sejm nie wybrał członków KRS większością 3/5 głosów, wyboru dokonywał prezydent. Wymagałoby to zmiany konstytucji.
A. Duda zaznaczył, że w związku z tym, iż po konsultacjach z klubami parlamentarnymi okazało się, że zaproponowana przez niego zmiana w konstytucji, nie ma szans na uchwalenie, proponuje takie właśnie rozwiązanie.
Najlepsze tematy