ONZ chwali Poznań

Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu pozytywnie ocenił przygotowania Poznania do organizowanej w tym mieście pod koniec roku międzynarodowej konferencji poświęconej zmianom klimatu.

W czwartek zakończyła się czterodniowa misja techniczna Sekretariatu ONZ, która miała sprawdzić stan przygotowań polskiego rządu oraz władz Poznania do konferencji.

Reklama

Jak zapewniła w Poznaniu Salwa Dallah, koordynator Zespołu ds. Organizacji Konferencji Sekretariatu Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, Sekretariat pozytywnie ocenia działania polskiej strony.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy Sekretariat przedstawił polskiemu rządowi szereg wymagań, które są niezbędne dla właściwego przygotowania konferencji klimatycznej. Mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami rządu i lokalnych władz i zapoznaliśmy się z postępem prac. Stan przygotowań jest naprawdę dobry - powiedziała Salwa Dallah.

Przedstawiciele ONZ sprawdzali m.in. standard obiektów, na terenie których odbędzie się konferencja, sposób przygotowania obsługi informatycznej i medialnej przedsięwzięcia, a także zaplanowane wydarzenia kulturalne i rozrywkowe zorganizowane z myślą o uczestnikach spotkania w Poznaniu.

Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska Jacek Mizak przyznał, że do najpoważniejszych spraw, które należy rozwiązać w ramach przygotowań, należy kwestia bezpieczeństwa uczestników spotkania.

- Na czas konferencji teren, na którym przebywać będą uczestnicy, czyli teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, będzie obszarem eksterytorialnym, znajdującym się pod kontrolą służb ochrony ONZ. Niezwykle ważne będzie zapewnienie współpracy naszych służb porządkowych, które będą odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa poza terenem konferencji, a służbami ONZ - podkreślił Jacek Mizak.

Przedstawiciel rządu przypomniał, że organizacja konferencji jest zabezpieczona od strony finansowej. - Rada Ministrów wyraziła zgodę na przeznaczenie 50 mln zł na organizację konferencji w Poznaniu. Oczywiście szukamy jeszcze innych źródeł finansowania na działania towarzyszące, związane m.in. z edukacją, podnoszeniem świadomości społecznej - tłumaczył Mizak.

14. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia. Weźmie w niej udział ok. 8 tys. osób z prawie wszystkich krajów świata oraz przedstawiciele międzynarodowych programów i agend ONZ.

Spodziewana jest obecność ok. 100 ministrów środowiska lub ministrów odpowiedzialnych za zmiany klimatów w poszczególnych państwach, a także kilku przywódców państw i szefów rządów. Niewykluczona jest też obecność sekretarza generalnego ONZ.

Ramowa Konwencja ONZ w sprawie Zmian Klimatu, zwana także Konwencją Klimatyczną, została podpisana na międzynarodowej konferencji ONZ dotyczącej środowiska i rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku. Jej celem jest ustabilizowanie ilości gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który nie wywoła istotnych zmian w klimacie.

Uzupełnieniem Konwencji jest protokół z Kioto. Jest on jednocześnie międzynarodowym porozumieniem dotyczącym globalnego ocieplenia. Został wynegocjowany w Kioto w grudniu 1997 r. Protokół będzie obowiązywał do 2012 roku. Do tego czasu kraje, które go ratyfikowały, zobowiązały się obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 5,2 proc. w porównaniu z rokiem 1990 (dla Polski przyjęto rok 1988).

Poznańska konferencja będzie już kolejną, mającą doprowadzić do nowego porozumienia w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje