31. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

31 lat temu, 30 sierpnia1980 roku podpisano porozumienia w Szczecinie. Razem z porozumieniami podpisanymi dzień później w Gdańsku oraz w Jastrzębiu (3 września) zakończyły one prawie dwumiesięczną falę strajków w całej Polsce.

Protesty w Szczecinie rozpoczęły się 18 sierpnia. Wśród szczecińskich "36 żądań" znalazły się wszystkie niemal postulaty zgłoszone w Gdańsku, a na pierwszym miejscu - prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych.

Reklama

Dzień później komisja rządowa pod przewodnictwem ówczesnego wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego przybyła do Szczecina, gdzie podjęła rozmowy z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentowanym przez Mariana Jurczyka. Po żmudnych negocjacjach, przy udziale ekspertów obu stron, 30 sierpnia podpisano jedno z trzech historycznych porozumień, które zapoczątkowały przemiany ustrojowe w kraju.

Protesty rozpoczęły się 1 lipca 1980 roku. Stopniowo ogarnęły cały kraj. Decydujące znaczenie miał rozpoczęty 14 sierpnia strajk w Stoczni Gdańskiej, który rozszerzył się na pozostałe stocznie, porty, komunikację miejską i niektóre zakłady przemysłowe.

18 sierpnia Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przekazał wojewodzie gdańskiemu listę 21 postulatów. Dotyczyły one spraw ekonomicznych, głównie płacowych, jednak najważniejsze były te o charakterze politycznym: prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych i zniesienie cenzury.

Na przyspieszenie tempa rokowań ze stroną rządową wpłynęło rozszerzenie fali protestów na cały kraj, między innymi strajk, który 18 sierpnia rozpoczął się w Szczecinie, a także protesty solidarnościowe podjęte 29 sierpnia przez górników z kopalni "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu i w ślad za nimi wiele innych kopalń i zakładów pracy na Śląsku.

Podpisanie porozumień sierpniowych w1980 roku zakończyło falę dwumiesięcznych strajków w zakładach pracy w całej Polsce.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje