Koszalin liderem ekologii

Koszalin znalazł się w gronie laureatów nagrody Lider Polskiej Ekologii 2008. Wyróżnienie to od 11 lat przyznaje Minister Środowiska za upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska.

Zadaniem Konkursu "Lider Polskiej Ekologii" jest upowszechnianie informacji o działaniach i najlepszych rozwiązaniach proekologicznych, które mogą przynieść największe, wymierne korzyści środowisku. Promuje on tych, którzy włożyli ogromny wysiłek organizacyjny oraz finansowy w działania na rzecz poprawy i ochrony środowiska.

Reklama

W latach 1996-2008 do konkursu zgłoszono 1266 przedsięwzięć, których realizatorami są przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, gminy oraz związki gmin we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami, a także społecznościami lokalnymi. Ogłoszenie laureatów tegorocznej edycji konkursu odbyło się podczas koncertu galowego w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Konkurs Lider Polskiej Ekologii przeprowadzany był w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego. W tegorocznej edycji do Konkursu przystąpiły 134 jednostki - 79 gmin, związków gmin i powiatów oraz 53 przedsiębiorstwa. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 41 przedsięwzięć.

Koszalin otrzymał wyróżnienie w kategorii jednostka samorządu terytorialnego za "Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta". Jest to pierwszy tytuł w tym konkursie dla miasta. Jego laureatem jest również Miejska Energetyka Cieplna oraz dwukrotnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Przy przyznawaniu tytułu Rada Programowa brała pod uwagę inwestycje proekologiczne w Koszalinie zrealizowane przez miasto i spółki miejskie takie jak: Oczyszczalnia Ścieków w Jamnie, Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, sieć kolektorów sanitarnych oraz stacje uzdatniania wody w Mostowie i Koszalinie, czy inwestycje ciepłownicze redukujące emisję spalin. Te inwestycje mają ogromny wpływ na fakt, że miasto może poszczycić się czystym środowiskiem.

Troska o środowisko naturalne jest zresztą wpajana mieszkańcom Koszalina od najmłodszych lat. Wiadomości z tej dziedziny przekazywane są już w przedszkolach i żłobkach a kontynuowane w szkołach. Inicjatywami, które ułatwiają edukację ekologiczną jest działalność Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej oraz Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Koszalinie, która dodatkowo powołała do funkcjonowania Muzeum Wody.

Ciekawą działalność proekologiczną prowadzą również pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej, którzy organizują akcję Sprzątania Świata, Święta Drzewa i inne wydarzenia o charakterze ekologicznym. Udział miasta w konkursie był bezpłatny.

Informacja pochodzi z oficjalnej strony UM Kołobrzeg.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy